San Elektro Heat

Fik styr på indgående faktura i organisationen
Administrations- og Økonomichef Martin Dyberg, SAN Electro Heat A/S


Hvad er jeres behov?
Få styr på hvor indgående fakturaer befinder sig i organisationen.
Få lettere arbejdsgange
Få en mere fint masket godkendelses procedure
Gøre hverdagen lettere for slutbrugeren/godkenderen
Spare tid i administrationen
 

Hvorfor valgte virksomheden BatchFlow?
Det virkede som et brugervenligt system, men at man stadig havde nemt til at få lavet eventuelle rettelser.
De havde gode referencer og arrangerede hurtigt referencebesøg hos en lignende virksomhed.
Vores egen IT-samarbejdspartner havde tidligere implementeret BF hos andre kunder med Concorde XAL
 

Hvilke erfaringer har I gjort jer?
Det er hurtigt at få kontakt med udviklere
Det tog længere tid en forventet at få system og vores processer til at passe sammen, muligvis bærer vi lidt af skylden selv, da vi har oprettet mange forskellige ”flows”
Det er vigtigt at komme i gang med OIOUBL, så hurtigt som muligt i processen.
Vi mangler fortsat indkøbsfaktura-match, men dette afventer til vi er 100% på plads med ”normale” fakturaer.
 

Kort om virksomheden:
SAN Electro Heat a/s er en ordreproducerende virksomhed, der leverer elektrisk varme til jernbane- og procesindustrien.
Vi beskæftiger ca. 65 personer.