Reference

BabyDan udvikler, producerer og sælger sikkerhedsudstyr til småbørn i alderen 0-3. De 110 medarbejdere er fordelt i både Danmark og Englang. BabyDan med rødder tilbage i 1947, er en international virksomhed, som sælger 90% af produktionen til udlandet.

Vi har oplevet et kæmpe løft fordi vi har Futurelink Solutions ApS som partner

Et perfekt match mellem Sap B1 og Batchflow fra Futurelink.”

Sådan beskriver Økonomidirektør Kasper Berglund samarbejdet med Futurelink med levering og implementering af Batchflow integreret med SAP BusinessOne, og lægger samtidig vægt på at løsningen er intuitiv, simpelt og nemt samtidig med at kundeoplevelsen er helt særklasse.

For samarbejdet har udviklet sig fra fakturahåndtering til indkøbsordrematch og senest også PDF scan af BabyDan’s kunders indkøbsordre til automatisk oprettelse af salgsordre i SAP.

“Et fantastisk samarbejde” som Kasper beskriver det. Og uddyber med at undervejs i projektet har nærhed og tilgængelighed hos både udvikling, forretningskonsulent og salg medvirket til et transparent og dyrebart samarbejde. Hvor åbenhed omkring produkt roadmap, mulige work arounds eller ny funktionalitet drøftes og prioriteres med forståelse for udfordringerne. – Og feedback sker med det samme!

Kasper deler disse gode råd til andre kunder:

Når du er i et projekt, så dediker ressourcer, stol på folk og lav din kravspecifikation.

Kasper og BabyDan’s ambitionen for digitalisering er, at data fødes et sted og flyder igennem hele værdikæden på tværs af de forskellige forretningssystemer, tillægsløsninger og BI.

Teamet i Futurelink takker for positiv feedback, og det fremtidige samarbejde.