Reference

INVITA har i mere end 50 år leveret flere end 500.000 personlige køkkener. INVITA’s 21 butikker indgår, som franchisebutikker, i den svenske børsnoterede koncern Nobia, som ejer 15 andre europæiske køkken brands.

Intercompany løsning med mange interessenter sikrer større driftssikkerhed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen.

“Den automatiske kontering og udsendelse i godkendelsesflowet samt håndteringen af vores elektroniske intercompany fakturaer giver stor værdi i butikkernes dagligdag” svarer Camilla Baggersgaard, som er økonomiansvarlig i Invita Århus, i spørgsmålet om anvendelsen af Batchflow.

Camilla uddyber, at de i butikkerne har haft mange ønsker, og at det meste kunne lade sig gøre. Og giver dette råd til andre butikker som skal i gang med Batchflow: “Hvis der er det mindste, som man tænker kunne være rart for at lette hverdagen, så spørg hellere én gang for meget. Futurelink er rigtig gode til at finde løsninger for kunderne”

Samspillet mellem 21 selvejende Invita butikker og moderselskabet Nobia bliver varetaget af Ilona Liepina, som er Senior Project Manager og dedikeret til projektet. Opgaven med ensartet opsætning og bedre integrationer, er afgørende for udbyttet med større driftssikkerhed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Butikkerne opnår forenkling af dagligdagen med automatiserede og dokumenterede processer, samt færre manuelle bogføringsrutiner.

“Samarbejdet med Futurelink er super godt, venligt og imødekommende” fortæller Ilona, som giver butikkernes dygtige ildsjæle den afgørende projekt succesfaktor. Tillagt at forenkling af IT-systemlandskabet og fremtidssikringen i løbende opdateringer muliggør nemmere vidensdeling og mulighed for erfaringsudveksling og udvikling.

Projektet med et allerede godkendt “proff of concept” og noget at læne sig op af butikkerne imellem bliver varetaget af Christian Birkmann og team fra DataComfort som har leveret en helt ny Uniconta ERP platform til Invita kæden. Og her lægges der vægt på at alle koncerner ikke er ens og skal tilpasses leverandører. Det er Futurelinks motor som er stærkere og forretningsforståelsen er unik.

“Et produkt som kunderne kan vokse med og automatisere, jo mere man gør, jo mere sparer man” udtaler Christian Birkmann. Han uddyber, at har kunden modtaget en faktura på pdf, som kunne være sendt på OIOUBL – så er der en feature, som selv fortæller hvilke leverandører, der kunne bruge OIOUBL som er mere sikkert og billigere. Det burde være noget alle gjorde.