Er du klar til den nye bogføringslov?

ER AFHOLDT

Gratis inspirationswebinar om hvordan du kan arbejde du med bilagsdigitalisering, der overholder den nye bogføringslov i.f.t. kravet om digital bilagshåndtering, og samtidigt effektiviserer jeres fakturaflow 

Digitalisering af leverandørfaktura

Hvordan kan I få opbygget en effektiv scanningsmotor, der øger digitaliseringsgraden  og dermed reducere mængden af manuel validering og kontrol?